Vergadering / Réunion 01/03/2016

Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen - www.kasteel-den-brandt.be.  

Aanvang/Début: 18.45h.
 
Soort vergadering/Type de réunion:  genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!
 
Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op 26/02/2016/ au plus tard le  26/02/2016


Voordracht dhr Lennart HEIP,  DOW / OTM

“Herziening Solas Conventie inzake de verificatie van het gewicht van (de lading in) containers"