Vergadering / Réunion 07/02/2013

Locatie / Lieu de séjour: Salons de Romrée, Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen (www.salonsderomree.be)

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: gesloten vergadering - enkel voor leden / réunion réservée aux membres

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 1/2/2013 / au plus tard le 1/2/2013Debatavond, ingeleid door onze nieuwe voorzitter, Daniel Servaty: "Toekomst van de Belgische transportverzekeringsmarkt"