Vergadering / Réunion 08/12/2015

Locatie / Lieu de séjour: Salons de Romrée, Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen (www.salonsderomree.be)

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: gesloten vergadering - enkel voor leden / réunion réservée aux membres

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 04/12/2015 / au plus tard le 04/12/2015

Bedankt om aanwezig te zijn !