Vergadering / Réunion 12/12/2013

Locatie / Lieu de séjour: Salons de Romrée, Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen (www.salonsderomree.be)

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: uw uitgenodigden zijn van harte welkom - vos invités sont les bienvenus !

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 9/12/2013 / au plus tard le 9/12/2013