Vergadering / Réunion 15/11/2016

Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen - www.kasteel-den-brandt.be.  

Aanvang/Début: 18.45h.
 
Soort vergadering/Type de réunion:  genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!
 
Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op / au plus tard le


Dhr. Willem Van Renterghem (DPS) : “Vloeibaar worden van stortgoederen”