Vergadering / Réunion 19/12/2012

Locatie / Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen (www.kasteel-den-brandt.be)

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: uw genodigden zijn van harte welkom ! / vos invités sont les bienvenus !

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 13.12.2012 / au plus tard le 13/12/2012


Voordracht Kapitein Yves Beeckman van de Nautische Commissie: "Perikelen van de zee: 6 graden van bewegingsvrijheid van schip en lading"


Op het programma:

- toelichting over de actuele situatie en werking van de Nautische Commissie
- schets van wat schip en lading zo al te verduren krijgen op zee en dit van spiegelglad tot orkaan