Vergadering / Réunion 20/02/2014


Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, "Koetshuis", Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen 
                                       
Aanvang/Début: 18.45h.

Soort vergadering/Type de réunion:  genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!
 
Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op 14.02.2014 / au plus tard le 14.02.2014


Voordracht dhr Wouter VERHEYEN,  Law Faculty KU Leuven

"Aansprakelijkheid van vervoersintegratoren"

Enkele juridische vraagstukken bij pakketvervoer en geintegreerd hintenlandvervoer