Vergadering / Réunion 28/01/2016

Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen - www.kasteel-den-brandt.be.  

Aanvang/Début: 18.45h.
 
Soort vergadering/Type de réunion:  genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!
 
Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op 25.01.2016 / au plus tard le 25.01.2016

Voordracht Mevr. Véronique Biscop (advokate kantoor Marcon & Rubens, Antwerpen)

"De Wet Verzekeringen : oude wijnen in een nieuwe zak ?"