Vergadering / Réunion 11/10/2022

dinsdag 11 oktober 2022 om 18H45 /  mardi 11 octobre 2022 à 18H45  

Kasteel Sint-Michiels, Groenstraat 11, te 2860 Sint-Katelijne-Waver
 (015/69 01 58)
 

De dagorde van deze algemene vergadering :

  • Welkomstwoord  - Mot d'introduction 
  • Verslag over het voorbije jaar -  Rapport annuel de l'année passée
  • Programma voor het nieuwe jaar - Programme pour la nouvelle année
  • Financiëel verslag + Rekeningtoezichthouders  -  Rapport Financier 
  • Kwijting aan de bestuurders - Décharge des administrateur                                                  
  • Verkiezing Ondervoorzitter en Secretaris - Election du Vice-Président et du Secrétaire 
  • Varia - Divers
  • Dankwoord - Mot de remerciement