Vergadering / Réunion 12/09/2017

Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen - www.kasteel-den-brandt.be.  

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: uw uitgenodigden zijn van harte welkom - vos invités sont les bienvenus !

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 06/09/2017 / au plus tard le 06/09/2017


‘Banana Story’
Of hoe een stuk fruit een doeltreffend wapen werd in een economische en politieke bewogen wereld.