Vergadering / Réunion 13/10/2016


Deze algemene vergadering, die uiteraard beperkt is tot de leden, zal plaatsvinden op donderdag 13 oktober 2016 om 18H45 en dit te Kasteel TIVOLI, Antwerpsesteenweg 92, 2800 Mechelen, tel. 015 70 91 60

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cette assemblée générale, uniquement réservée aux membres, se tiendra le jeudi 13 octobre 2016 à 18H45 au Château TIVOLI, Antwerpsesteenweg 92, 2800 Malines, tel. 015 70 91 60

De dagorde van deze algemene vergadering is de volgende :
• Verslag over het voorbije jaar
• Financiëel verslag
• Kwijting aan de bestuurders
• Stemming / aanstelling Penningmeerster
• Stemming / aanstelling Rekeningtoezichthouders
• Programma voor het nieuwe jaar 2016 / 2017
• Varia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L'ordre du jour de l'assemblée est comme suit :
• Rapport de l'exercice précédent
• Rapport financier
• Décharge aux administrateurs
• Vote / nomination du Trésorier
• Vote / nomination des Superviseurs Comptes
• Programme pour la nouvelle année 2016/2017
• Varia