Vergadering / Réunion 19/01/2017

Location: Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen - www.kasteel-den-brandt.be.

Aanvang/Début: 18.45h.

Soort vergadering/Type de réunion: genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!

Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op 13/01/2017/ au plus tard le 13/01/2017
 

Dhr. Arnold Hoek (Amica): "GAFTA / FOSFA"