Vergadering / Réunion 20/02/2020

Locatie / Lieu de séjour: Salons de Romrée, Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen (www.salonsderomree.be)

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: gesloten vergadering - enkel voor leden / réunion réservée aux membres

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 17/02/2020  / au plus tard le 17/02/2020


Bedankt om zeer talrijk aanwezig te zijn !